Przejdź do treści

Polityka prywatności

ADRES BIURA
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa

Polityka prywatności

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego http://www.ciechtrading.pl („Serwis”) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Serwisu oznacza akceptację poniższych warunków. Prawa do Serwisu przysługują CIECH Trading S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000023365; NIP 525-19-29-351; Kapitał zakładowy: 107 455 356,00 zł (wpłacony w całości).

Serwis zawiera informacje o produktach i usługach, z których nie wszystkie są dostępne w każdym kraju, w którym działalność prowadzą spółki z Grupy CIECH. Informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Serwis zawiera również utwory, znaki towarowe oraz inne oryginalne elementy chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o własności przemysłowej. Wszelkie prawa do Serwisu lub jego zawartości są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana – bez uprzedniej pisemnej zgody CIECH Trading S.A.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz strona z której zostali Państwo skierowani na naszą stronę. Dane te mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Istnieje również możliwość przekazania nam danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, e-mail, telefon w przypadku, gdy chcą Państwo użyć naszych formularzy kontaktowych. Podanie powyższych danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże są one niezbędne aby skorzystać z formularza kontaktowego.

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Serwis informujemy, iż w przypadku przekazania nam Państwa danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe użytkowników serwisu, przekazywane podczas korzystania z serwisu, są przetwarzane za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez CIECH Trading S.A. oraz do dokonania ich zmian i poprawiania. Administratorem danych osobowych jest CIECH Trading Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, 00-684 Warszawa.

Informacja o stosowanych plikach cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji użytkownika oraz informacji o logowaniu. Oznacza to, że stosowane przez Serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają ułatwiać korzystanie z Serwisu.

Serwis wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google Inc.) w celach statystycznych oraz reklamowych. Więcej danych o polityce prywatności firmy Google możecie Państwo znaleźć na stronie www.google.pl/policies/privacy/

Informujemy że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. To użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Użytkownik może dostosowywać reklamy wyświetlane na ekranie przeglądarki w Menedżerze preferencji reklam. Informacje o mechanizmach doboru reklam oraz sposobie działania Menedżera preferencji reklam mogą znaleźć Państwo na stronie: support.google.com/ads/answer/1634057

Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby ograniczyć lub uniemożliwić przechowywanie plików cookies może jednak spowodować, ograniczenie lub niedogodności w korzystaniu z naszego Serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na tej stronie. Życzymy przyjemnego użytkowania naszego serwisu.